Σκοπος

Ως σκοπό το Σωματείο έχει την προαγωγή, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, των συμφερόντων των μελών του και ειδικότερα: την ενημέρωση των μελών του για όλες τις σύγχρονες μορφές επενδύσεων καθώς και την υποστήριξη, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων τους, την διάδοση της μετοχικής ιδέας στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, την ενίσχυση της προσπάθειας για την καθιέρωση της Θεσσαλονίκης σαν του πρώτου χρηματοοικονομικού κέντρου της Βορείου Ελλάδος και της Βαλκανικής Χερσονήσου, την πάταξη κάθε μορφής κερδοσκοπίας, εντός και εκτός χρηματιστηρίου, γύρω από τις μετοχές, την ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής υποστήριξη των αιτημάτων των μελών του.

Την εντός των πλαισίων του Νόμου και ύστερα από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, παρέμβαση υπέρ διαδίκων μελών του, σε δίκες οι οποίες έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για ολόκληρο τον κλάδο, καθώς επίσης και την βάσει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας- και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του- παράσταση για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων  διαδίκων μελών του κάθε Δικαστηρίου οπουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, την εκπροσώπηση των μικρομετόχων στις ετήσιες και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο που έχουν έδρα την Βόρεια Ελλάδα.

Ιδιωτική συλλογή σπάνιων μετοχών

Ενημερωση μελων